Faustyna (1994)

Pobożna, młoda dziewczyna wstępuje do klasztoru, gdzie przyjmuje imię Faustyna. Wkrótce jej udziałem stają się wizje, w których objawia jej się Chrystus...
Biografia błogosławionej siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Urodzona w 1905 roku Helena Kowalska już jako dziecko była bardzo religijna i marzyła o wstąpieniu do zakonu. Wówczas do klasztoru mogły wstąpić już kilkunastoletnie dziewczynki, ale obowiązkowo musiały wnieść posag. Młodziutka Helena opuszcza dom i zatrudnia się jako pokojówka. Oszczędza każdy grosz na skromny posag. W końcu matka przełożona zgadza się przyjąć ją do klasztoru. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Helena - teraz już jako siostra Faustyna - przeżywa ogromne rozczarowanie. Przekonuje się bowiem, że w klasztorze jest miejsce nie tylko na umartwianie się, poszczenie, czynienie dobrych uczynków, ale i na zawiść, małostkowość, pychę, lenistwo. Faustyna decyduje się jednak pozostać, a jej wiara jest niezachwiana. Ma widzenia - czuje obecność Chrystusa, rozmawia z nim.
Ale matka przełożona i spowiednik nie wierzą jej i zgodnie twierdzą, że trzeba ją poddać badaniom psychiatrycznym. Faustyna modli się żarliwie i pracuje ponad siły. Namalowany przez nią wizerunek Chrystusa wystawiony zostaje w Ostrej Bramie w Wilnie. W wieku 33 lat zapada na gruźlicę i umiera.Inne tytuły: "Faustina", "Faustine", „Фаустина“, "Fausztina - Az irgalmasság üzenete",
Produkcja: 1994
Premiera: 22 marzec 1995

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
siostra Faustyna (Helena) Kowalska
siostra Feliksa współcześnie
matka generalna zgromadzenia
matka przełożona klasztoru w Wilnie
siostra Marcelina
siostra Feliksa
matka przełożona klasztoru
siostra Wiktoryna
ksiądz Michał Sopoćko
arcybiskup, metropolita wileński
malarz Eugeniusz Kazimirowski
ksiądz spowiednik
psychiatra
lekarka
młody żebrak, Chrystus w wizjach siostry Faustyny
siostra kucharka
siostrka kucharka we współczesności
siostra furiantka w Wilnie
brat Eustachy
starsza siostra
starsza siostra
starsza siostra
wychowawczyni
wychowawczyni
dyrektorka
dyrektorka
gość na zabawie
mała Helenka Kowalska
i inni.


Notatki:
Siostra Faustyna znana była przede wszystkim jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka "Dzienniczka", w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Jej kult zaczął się szerzyć tuż po jej śmierci, ale wówczas Kościół katolicki nie aprobował tego. Dopiero w latach 1960. dzięki staraniom kardynała Wojtyły rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. 18 kwietnia 1993 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 30 kwietnia 2000 r. została uznana za świętą.


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)

ENGLISH

"Faustina"

Polish with English subtitles.

A pious young girl joins a convent and takes the name of Faustina. Soon she is blessed with visions, in which Christs reveals himself....
Sister Faustina was known primarily as a Witness to the Divine Mercy and an author of the "Diary" in which she described her spiritual and mystical experiences.
She was beatified in 1993 and became Catholic Saint in year 2000 upon canonization by Pope John Paul II.

Directed by: Jerzy Lukaszewicz
Music by: Wojciech Kilar
Starring: Dorota Segda, Danuta Szaflarska, Agnieszka Czekanska, Stanislawa Celinska, Krzysztof Wakulinski, Miroslawa Dubrawska, Teresa Budzisz-Krzyzanowska, Tomasz Budyta, and others (complete Cast in Polish section "Obsada" above)

IMDb (English)
Wikipedia (English)

FRANÇAIS

"Faustine"


Polonais surtitré en français.

Une jeune fille pieuse rejoint un couvent et prend le nom de Faustine. Bientôt, elle est bénie avec des visions, dans laquelle Christ se révèle ....
Soeur Faustine a été surtout connu comme un témoin de la Miséricorde Divine et un des auteurs du "Journal" dans lequel elle décrit ses expériences spirituelles et mystiques.
Elle a été béatifiée en 1993 et est devenu catholique Saint en 2000 lors de la canonisation par le Pape Jean Paul II.

Réalisé par: Jerzy Lukaszewicz
Vedettes: Dorothy Segda, Danuta Szaflarska, Agnieszka Czekanska, Stanislaw Celinska, Krzysztof Wakulinski, Miroslaw Dubrawska, Teresa réveil Krzyzanowska, Tomasz Budyta, et d'autres

IMDb (anglais)
Wikipedia (français)02.140729

(POL) polski, (ENG) English subtitles, (FRA) sous-titres français,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz